ورود کاربران
عضویت ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی جستجو
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ١٤ شوال ١٤٤٠
۱۳۹۵/۲/۲۶ یکشنبه
401 بازدید
برنامه امتحانی خردادماه 1395
برنامه امتحانات خرداد ماه 95 اعلام شد.

برنامه امتحان خرداد
شنبه -1 خرداد- اصول- ورودی 86 تا 91 -ساعت 5 تا شش و نیم عصر

ورودی 92 تا 94- ساعت 6/45 تا 8/15

 

دو شنبه -3خرداد- فقه -ورودی 86 تا 91 -ساعت 5 تا شش و نیم عصر
ورودی 92 تا 94- ساعت 6/45 تا 8/15

 

سه شنبه -4 خرداد- تفسیر -ورودی 86 تا 91 -ساعت 5 تا شش و نیم عصر
ورودی 92 تا 94- ساعت 6/45 تا 8/15

 

چهار شنبه -5خرداد- تبیین اصطلاحات  -ورودی 91 تا 93 -ساعت شش و نیم تا ھشت  عصر

 

پنجشنبه -6 خرداد- روش تحقیق   -ورودی 91 تا 94 -ساعت 9 تا 10/30 صبحنام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن پیام:
پیام ارسال


لینک دوستان
تعدادبازدیدکنندگان                                      تاکنون      675211                                  امروز         41                     آنلاین

طرا حی سایت - سایت ساز آنلاینطرا حی سایت - سایت ساز آنلاین