menusearch
darolsaqalain.ir

اهداف و محوریت‌ها

(0)
(0)
اهداف و محوریت‌ها

از اهداف محورى این مرکز، آموزش فضلا و محقّقان، تربیت فقیهان شایسته و مجتهدان متعهّد و فراهم آوردن امکانات لازم و بستر مناسب براى مطالعات و پژوهش هاى ژرف در فقه و اصول است.

مهمترین هدف برگزاری این دوره آشنایی بیشتر طلاب و دانش پژوهان درس خارج با مبانی اجتهاد و شیوه نظریه پردازی است؛ لذا با شیوه های تحقیق و پژوهش در عرصه دین آشنا شده و چگونگی نقد و بررسی اقوال و نظریه های علما را فرا می‌گیرند و این مقدمه ورود به عرصه اجتهاد است.

مسئولین این مؤسسه کلاس هایی که در این راستا برای دانش پژوهان مفید است، به عنوان کلاس های جنبی برای دانش پژوهان برگزار کرده تا آنها سریعتر به هدفشان برسند. سپس این طلاب و دانش پژوهان این مؤسسه هستند کهخود را موظف به تحقیق و بررسی در متون دینی دانسته و با تلاش و کوشش لازم، خود را به قله های اجتهاد می‌رسانند.

پس هدف اصلی این مؤسسه تقویت بنیه اجتهاد در طلاب است که به این وسیله، سرگردانی طلاب درس خارج با روشی مدیریت شده از بین رفته و جای خود را به تلاش و کوشش در زمینه کسب اجتهاد می‌دهد.

محوریت این دوره نیز دروس فقه و اصول است که از دروس اصلی به شمار می‌رود و نقش بسزایی در رسیدن به هدف ایفا می‌کند.