menusearch
darolsaqalain.ir

مؤسسه دارالثقلین امام عصر(عج)

خدمات موسسه
کرسی نظریه پردازی واکاوی فقهی ارزش زمانی پولکرسی نظریه پردازی واکاوی فقهی ارزش زمانی پولبه همت معاونت پژوهش مؤسسه، در روز پنجشنبه 15 دیماه 1401 در موسسه دارالثقلین امام عصر(عج) کرسی نظریه پردازی با عنوان «واکاوی فقهی ارزش زمانی پول» برگزار گردید. ارائه دهنده این کرسی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدتقی تولمی و ناقد آن جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد احمد رضا صفا و دبیر علمی جناب آقای عباس صفائی حائری بودند. واکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتیواکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتیجلسه کرسی آزاداندیشی با موضوع «واکاوی فقهی تخلیه اطلاعاتی» مورخه 03/09/1401 در مؤسسه دارالثقلین امام عصر(عج) برگزار گردید. استادان این کرسی به شرح ذیل بود: ارائه ‌دهنده: حجت الاسلام والمسلمین «عبدالرحمان نجفی عمران». ناقد اول: حجت الاسلام والمسلمین «روح الله نمازی». ناقد دوم: حجت الاسلام والمسلمین «همت علی حسینی». دبیر علمی: حجت الاسلام والمسلمین «محمدباقر بنیادی».نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرمنقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرمامر به معروف و نهی از منکر از تعالیم اسلام است که اجرای درست این فریضه، سبب برکات مادی، معنوی، فردی و اجتماعی می‌شود. با اقامه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در جامعه، بنیان خانواده محکم واستوار می‌شود و دیگر شاهد بسیاری از جرم های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نخواهیم بود؛ بنابراین امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همان طور که نقش کاهش جرایم را دارد، سبب از بین رفتن جرم و جنایت در اجتماع می‌شود و ترک آن از جانب آحاد مردم و مسئولین، سبب مسلط شدن بدخواهان بر جامعه و بالا رفتن فساد و جرایم مختلف می‌شود. برقراری امنیت اجتماعی و نظم یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های هر جامعه به شمار می‌آید که یکی از آن عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه اسلامی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر باشد. در این مقاله تاثیر امر به معروف و نهی از منکر بر امنیت اجتماعی با تمسک به آیات و روایات، بررسی، تحلیل و تبیین می‌گردد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است. کلیدواژه ها: امر به معروف، نهی از منکر، پیشگیری، جرم.بررسی فقهی حکم مذاکره با کفار از منظر قرآن و سنتبررسی فقهی حکم مذاکره با کفار از منظر قرآن و سنتمذاکره به معنای بحث و گفت وگو میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هدف رسیدن به توافق در موارد اختلافی و کسب منفعت و حصول نتیجه رضایت بخش برگزار می‌شود. دین اسلام با وجود گستردگی فراوان در دنیا، نیازمند ارتباط و مذاکره بین گروه های مختلف دینی و غیردینی هرچند غیرمسلمانان است؛ چراکه ممکن است منافع مسلمانان به دلیل تضاد فکری، عقیدتی و ... در موارد متعدّد با غیرمسلمانان با مشکل مواجه شود؛ ازاین رو نیاز است مذاکره ای را که شرع تأیید می‌کند با شروط و قیود شرعی آن صورت گیرد.بررسی حکم فقهی پرداخت رشوه برای گرفتن حقبررسی حکم فقهی پرداخت رشوه برای گرفتن حق رشوه یکی از محرّمات الهی و از گناهانی است که وعده عذاب بر آن داده اند و فقها بر حرمت آن اتفاق نظر و اجماع دارند. حرمت رشوه از سویی ریشه در روایات فراوان و از سوی دیگر برخاسته از مصالح جامعه اسلامی و مصونیت عوامل اجرایی قضایی است؛ به عبارت دیگر، حکمی است که عقل و نقل هر دو بر آن دلالت دارند. با وجود این، نوعی پرداخت رشوه از حکم حرمت استثنا شده و آن صورتی است که گرفتن حق محق، متوقف بر دادن رشوه باشد و هیچ راهی جز دادن رشوه وجود نداشته باشدبررسی حکم فقهی پدر و مادر در رحم یا تخمک اجاره ایبررسی حکم فقهی پدر و مادر در رحم یا تخمک اجاره ایرحم جایگزین یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی در جهان امروز در کشورها برای کسب درآمد انجام می‌شود و از آنجا که این بحث عامل ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی شده، فقها و حقوقدانان آن را بررسی کرده اند و در صدد پاسخ گویی به مسائل مربوط به آن هستند. در این پژوهش مباحثی مانند وظایف و شرایط صاحب رحم و زوجین، همچنین مباحثی چون ارث، نسب و نفقه کودکان تولدیافته از این طریق و مسائل مربوط به آن ازجمله: محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را از منظر فقه و حقوق بررسی نمودیم.مشروعیت مذاکره با غیرمسلمانان از منظر آیات و روایاتمشروعیت مذاکره با غیرمسلمانان از منظر آیات و روایاتاز مهم ترین شاخصه های دین اسلام این است که بر اساس فطرت و عقلانیت حکم کرده و جامعه بشری را به آن رهنمود ساخته است؛ به همین دلیل با کمی دقت در آیات قرآن کریم به این نکته پی می‌بریم که در مورد اختلافات در سطح کلان و بین المللی نیز خداوند راهکار ارائه کرده و آن مشروعیت مذاکره حتی با غیرمسلمانان است تا صلح و آرامش را مردم از این طریق بدون خونریزی به دست آورند. سنت نبوی نیز بر همین امر قائم است اما در ضمن هم شروطی برای مذاکره با غیرمسلمانان ذکر شده که حائز اهمیت است. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی سعی نمود که به بررسی این مقوله بپردازد. مشروعیت و جواز مذاکره با غیرمسلمانان، چگونگی مذاکره موفق و بدون مخاطره، راهکارهای آن و مدت پایبندی به آن از منظر قرآن و سنت با ذکر نمونه و مصادیق، از نتایج این پژوهش است.ولایت فقیه از منظر محقّق حلی (رحمه الله) ولایت فقیه از منظر محقّق حلی (رحمه الله) یکی از موضوعات مهم فقه سیاسی، بحث ولایت فقیه است که استمرار حرکت انبیا و منتهای آرزوی بسیاری از فقها در طول تاریخ تشیع است، که توسط امام خمینی (رحمه الله) در کشور اسلامی ایران، جامه عمل پوشید ولی اندیشه افراد بسیاری از آن غافل است و گمان می‌کنند که بحث از ولایت فقیه، بحث نوینی است که مرحوم امام (رحمه الله) و شاگردانش، آن را بیان کرده اند یا که در دوران صفویه به وجود آمده است؛ ازاین رو، برای آن که اثبات کنیم چنین بحثی، سال ها قبل از تشکیل انقلاب اسلامی ایران یا دوران صفویه وجود داشته است، ولایت فقیه از منظر محقّق حلّی (رحمه الله) را بررسی کردیم. تمامی فقهای شیعه، قائل به ولایت فقیه هستند. برخی از آنان، ولایت فقیه را مقیّد و منحصر در امور حسبیه می‌دانند، اما گروه دیگری آن را مطلقه می‌دانند. ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقها جانشینان امامان معصوم (علیهم السلام) در تمام شئونات هستند و مانند ایشان حق حکومت و تصرف در اموال و انفس دارند که ادله عقلی و نقلی بر آن دلالت دارد. محقّق حلی (رحمه الله) سخنانی دارد که می‌توان دیدگاه «ولایت مطلقه فقیه» را از آن استظهار نمود. مقیّد نکردن ولایت فقیه به جهت و محدوده خاص، قول به لزوم قرار داشتن بیت المال در دست فقها و قرار دادن ولایت بر قضا از شعبه های ریاست عامّه و سپردن اختیار آن، در دست فقیه، هر یک می‌تواند دلیل بر آن باشد که محقّق حلّی (رحمه الله) از طرفداران دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است.